Strategi

Koncept laver vi sammen

Resultater

Dit salg er vores fokus

Fokus

På de rigtige ord

Mål

Finder vi i fællesskab

Dit brand

Vi "oversælger" ikke

Succes

Mulighederne er mange

Vil du lykkes med salgskampagner og mersalg?

Hvordan laver du en effektiv salgskampagne – tilrettelægger den og gennemfører salget med succes!

Du får inspiration til hvorledes du nemt og i praksis tilrettelægger en salgskampagne og gennemfører den. Du får værktøjerne til systematisk opfølgning på din kampagne – ikke for at snakke, men for at lukke ordrer. Med i bagagen får du også teknikkerne for mersalg på kampagner. Sælg når nu du alligevel har kunden ved hånden - det er god service!

Følgende temaer bliver gennemgået:

  • Forskellige salgskampagner og opbygning
  • Struktur og planlægning - den prioriterede indsats
  • Kontakt til målgruppen - hvad gør de dygtige og hvad virker?
  • Opfølgning på kampagnen med henblik på salg - teknikker og værktøjer
  • Kampagnesalg på indgående kald - får kunden tilbuddet hver gang?
  • Kampagnesalg på udgående kald - anmassende eller god service?

Kontakt Casper Dreymann, hvis du vil vide mere om vores kurser. 
Tlf: 8220 2400