Strategi

Koncept laver vi sammen

Resultater

Dit salg er vores fokus

Fokus

På de rigtige ord

Mål

Finder vi i fællesskab

Dit brand

Vi "oversælger" ikke

Succes

Mulighederne er mange

Optimer jeres resultat af at deltage med stand på messer

Få optimal udnyttelse af omkostninger og personlige ressourcer som udstiller på messer.

Ofte kommer man ind i en fast rumle og har en stand på en eller flere messer hvert år uden større diskussion om størrelse, indretning, aktiviteter, adfærd, kundekontakt m.m.. Salget bliver bygget over samme skabelonen år efter år.

Udgør dette det mest optimale for ens virksomhed? 

Det koster mange penge at deltage med en stand på messer, og der skal også bruges mange menneskelige ressourcer før, under og efter messen.

Derfor er det så vigtigt at gøre så meget som muligt rigtigt, at ændre på de ting, som tidligere ikke har været godt og at få impulser udefra.      

Investeringen i en dag med os i jeres virksomhed med fuld fokus på jeres messedeltagelse bliver yderst fornuftig set i forhold til det output som skabes. 

Saml de rigtige mennesker i jeres virksomhed en dag og vær fælles om at skabe rammerne for at optimere resultaterne af jeres deltagelse på messer som udstiller.

Deltagerne kan være alle i virksomheden, der er med til at planlægge og/eller repræsentere firmaet på en messestand.

Dagen målrettes individuel den enkelte virksomhed. Foregår i virksomheden fra morgen til sen eftermiddag.
 
Dagen deles op i 3 dele:
Del 1. Inden messen - planlægning
Følgende temaer bliver berørt:

 • Hvordan har virksomheden det med messerne?
 • Hvad er det sværeste?
 • Beslutningsprocessen omkring deltagelse på messe med stand
 • Messedeltagelse – og hvad så?
 • Hvad vil vi på messen – hvad er målet?
 • Forberedelse
 • Praktik omkring messen
 • Materiale
Del 2. Under messen - gennemførelse
Følgende temaer bliver berørt:
 • Arbejdet på standen
 • Adfærd
 • Hvordan fanger vi kunden?
 • Åbningsreplikker
 • Behandling af indvendinger
 • Lukketeknik
Del 3. Efter messen – effektiv og målrettet opfølgning
Følgende temaer bliver berørt:
 • Opfølgning på leads og processen i salget.
 • Opbygning af telefonsamtalens faser
 • Indvendinger - hvordan takler vi dem
 • Lukketeknikker – luk handlen eller få mødet i kalenderen
 • Kommunikationsteknikker tilpasset kundetyper
 • Stemmeføring og kropssprog – har det nogen betydning
 • Kvalitetssikring – sikring af aftale med kunden
 • Hvordan fastholdes kontakten, hvis ikke første opkald giver pote? Hvordan går jeg hele vejen?

 

Kontakt Casper Dreymann på tlf. + 45 8220 2400, hvis du vil vide mere om denne dag omkring optimering af deltagelse på messe med en stand.