Strategi

Koncept laver vi sammen

Resultater

Dit salg er vores fokus

Fokus

På de rigtige ord

Mål

Finder vi i fællesskab

Dit brand

Vi "oversælger" ikke

Succes

Mulighederne er mange

Øget salgsfokus gennem salgstræning

 
At ringe kanvas kan tage modet fra selv den bedste sælger.
 
Casper Dreymann gav os at alle et gevaldigt kick. Med stor entusiasme, et super humør og højt tempo blev metoder, mål og midler gennemgået i teori – og ikke mindst i praksis.
 
Stor viden, praktiske eksempler og relevante referencer til konkrete situationer fik hele salgskorpset op på mærkerne – alle overskred personlige fordomme og selvom forløbet for nogle var grænseoverskridende blev alle inspireret af Casper Dreymann.
 
Vores samlede målsætning for kursusforløbet blev meropfyldt og Casper Dreymann har givet sælgere og salgschefer et effektivt skub fremad.

 

Mogens Jensen
Administrationschef
HR / Personale

www.kontorsyd.dk