Strategi

Koncept laver vi sammen

Resultater

Dit salg er vores fokus

Fokus

På de rigtige ord

Mål

Finder vi i fællesskab

Dit brand

Vi "oversælger" ikke

Succes

Mulighederne er mange

Positiv sparring omkring, hvordan vi bearbejder segmenter og konstruktive input på vinkler

Godt ”start up” koncept, hvor forløb og salgssamtale struktureres
Kvalificerede møder – dvs. emnerne ved hvad det drejer sig om og er velforberedte på møderne.
Ved flere møder er min ”kollega” – dvs. Focus medarbejderen blevet rost, som værende professionel

Lars Hartung
Kommerciel direktør
www.eurographicdanmark.dk